`

Jump to content

Photo

MAJIN GUARDIAN

MAJIN GUARDIAN
Tool : PS5
*Display the correct color on LCD screen...Photo

MAJIN CYCLOP

...


Photo

SHANA WORKSHOP


SHANA WORKSHOP
Tool : Flash , Illus ,...Photo

Tutorial by XIL

Tutorial by...Photo

My Friend

วันนี้จะลองวาดรูปเลียนแบบภาพจริง ก่อนอื่นก็ต้องหารูปนางแบบซ่ะก่อน

Posted Image

Posted Image

Posted ImagePhoto

Characters Design

Posted Image

Posted Image

ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากเท่าไรก็เลยต้องเก็บงานไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่เบื่อก่อน ฮาๆ


Recent Entries